Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ thông báo mời báo giá mua sắm hóa chất sử dụng xét nghiệm dịch vụ

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ thông báo mời báo giá mua sắm hóa chất sử dụng xét nghiệm dịch vụ  

 •   19/06/2024 11:14:00 PM
 •   Đã xem: 48
 •   Phản hồi: 0
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ thông báo mời báo giá mua sắm hóa chất sử dụng xét nghiệm dịch vụ
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ thông báo mời báo giá mua sắm test nhanh xét nghiệm dịch vụ và chương trình PrEP

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ thông báo mời báo giá mua sắm test nhanh xét nghiệm dịch vụ và chương trình PrEP  

 •   19/06/2024 11:05:00 PM
 •   Đã xem: 36
 •   Phản hồi: 0
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ thông báo mời báo giá mua sắm test nhanh xét nghiệm dịch vụ và chương trình PrEP
Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ thông báo mời báo giá sửa chữa máy siêu âm

Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ thông báo mời báo giá sửa chữa máy siêu âm

 •   17/06/2024 10:19:00 PM
 •   Đã xem: 61
 •   Phản hồi: 0
Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ thông báo mời báo giá sửa chữa máy siêu âm
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ thông báo mời báo giá mua sinh phẩm xét nghiệm tải lượng virus viêm gan B và xét nghiệm khẳng định Giang mai phòng lây truyền từ mẹ sang con năm 2024

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ thông báo mời báo giá mua sinh phẩm xét nghiệm tải lượng virus viêm gan B và xét nghiệm khẳng định Giang mai phòng lây truyền từ mẹ sang con năm 2024

 •   17/06/2024 10:06:00 PM
 •   Đã xem: 40
 •   Phản hồi: 0
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ thông báo mời báo giá mua sinh phẩm xét nghiệm tải lượng virus viêm gan B và xét nghiệm khẳng định Giang mai phòng lây truyền từ mẹ sang con năm 2024
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ thông báo mời chào giá về việc lấy mẫu quan trắc không khí, nước thải, khí thải theo Thông tư 02/2022/TT/BTNMT và viết báo cáo công tác bảo vệ môi trường

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ thông báo mời chào giá về việc lấy mẫu quan trắc không khí, nước thải, khí thải theo Thông tư 02/2022/TT/BTNMT và viết báo cáo công tác bảo vệ môi trường

 •   13/06/2024 05:24:00 AM
 •   Đã xem: 73
 •   Phản hồi: 0
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ thông báo mời chào giá về việc lấy mẫu quan trắc không khí, nước thải, khí thải theo Thông tư 02/2022/TT/BTNMT và viết báo cáo công tác bảo vệ môi trường
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ thông báo về việc mời báo giá sửa chữa máy huyết học 18 thông số

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ thông báo về việc mời báo giá sửa chữa máy huyết học 18 thông số

 •   06/06/2024 04:57:00 AM
 •   Đã xem: 102
 •   Phản hồi: 0
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ thông báo về việc mời báo giá sửa chữa máy huyết học 18 thông số
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ thông báo mời báo giá bảo trì máy phân tích dòng chảy tế bào CD4

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ thông báo mời báo giá bảo trì máy phân tích dòng chảy tế bào CD4

 •   04/06/2024 03:05:00 AM
 •   Đã xem: 116
 •   Phản hồi: 0
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ thông báo mời báo giá bảo trì máy phân tích dòng chảy tế bào CD4
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ thông báo mời báo giá hóa chất xét nghiệm máy CD4

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ thông báo mời báo giá hóa chất xét nghiệm máy CD4

 •   04/06/2024 03:03:00 AM
 •   Đã xem: 127
 •   Phản hồi: 0
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ thông báo mời báo giá hóa chất xét nghiệm máy CD4
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ thông báo mời báo giá hóa chất, sinh phẩm xét nghiệm HIV/AIDS

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ thông báo mời báo giá hóa chất, sinh phẩm xét nghiệm HIV/AIDS

 •   04/06/2024 03:00:00 AM
 •   Đã xem: 108
 •   Phản hồi: 0
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ thông báo mời báo giá hóa chất, sinh phẩm xét nghiệm HIV/AIDS
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ thông báo về việc mời báo giá mua sắm hóa chất phân tích các chỉ tiêu vi sinh mẫu thực phẩm

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ thông báo về việc mời báo giá mua sắm hóa chất phân tích các chỉ tiêu vi sinh mẫu thực phẩm

 •   27/05/2024 05:49:00 AM
 •   Đã xem: 137
 •   Phản hồi: 0
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ thông báo về việc mời báo giá mua sắm hóa chất phân tích các chỉ tiêu vi sinh mẫu thực phẩm
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ thông báo về việc mời báo giá mua sắm hóa chất sử dụng xét nghiệm dịch vụ

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ thông báo về việc mời báo giá mua sắm hóa chất sử dụng xét nghiệm dịch vụ

 •   27/05/2024 05:39:00 AM
 •   Đã xem: 126
 •   Phản hồi: 0
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ thông báo về việc mời báo giá mua sắm hóa chất sử dụng xét nghiệm dịch vụ
Thông báo về việc mời báo giá sửa chữa, bảo trì, kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị y tế xét nghiệm tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ

Thông báo về việc mời báo giá sửa chữa, bảo trì, kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị y tế xét nghiệm tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ

 •   24/05/2024 03:18:00 AM
 •   Đã xem: 144
 •   Phản hồi: 0
Thông báo về việc mời báo giá sửa chữa, bảo trì, kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị y tế xét nghiệm tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ
Thông báo về việc mời báo giá mua sắm gói thầu vắc xin dịch vụ tại trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ

Thông báo về việc mời báo giá mua sắm gói thầu vắc xin dịch vụ tại trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ

 •   24/05/2024 03:15:00 AM
 •   Đã xem: 108
 •   Phản hồi: 0
Thông báo về việc mời báo giá mua sắm gói thầu vắc xin dịch vụ tại trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ thông báo về việc mời chào giá sửa chữa khu vực Tư vấn và xét nghiệm HIV

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ thông báo về việc mời chào giá sửa chữa khu vực Tư vấn và xét nghiệm HIV

 •   15/05/2024 02:50:00 AM
 •   Đã xem: 184
 •   Phản hồi: 0
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ thông báo về việc mời chào giá sửa chữa khu vực Tư vấn và xét nghiệm HIV
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ thông báo về việc mời chào giá in ấn bản tin Sức khỏe cho mọi người

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ thông báo về việc mời chào giá in ấn bản tin Sức khỏe cho mọi người

 •   15/05/2024 02:47:00 AM
 •   Đã xem: 158
 •   Phản hồi: 0
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ thông báo về việc mời chào giá in ấn bản tin Sức khỏe cho mọi người
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ thông báo về việc mời báo giá hóa chất, vật tư, trang thiết bị y tế, đấu thầu rộng rãi tại CDC năm 2024-2025

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ thông báo về việc mời báo giá hóa chất, vật tư, trang thiết bị y tế, đấu thầu rộng rãi tại CDC năm 2024-2025

 •   13/05/2024 04:59:00 AM
 •   Đã xem: 319
 •   Phản hồi: 0
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ thông báo về việc mời báo giá hóa chất, vật tư, trang thiết bị y tế, đấu thầu rộng rãi tại CDC năm 2024-2025
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ thông báo mời báo giá thực hiện tuyên truyền về phòng chống tác hại thuốc lá trên Báo, Đài truyền hình, phát thanh, truyền thông lưu động năm 2024

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ thông báo mời báo giá thực hiện tuyên truyền về phòng chống tác hại thuốc lá trên Báo, Đài truyền hình, phát thanh, truyền thông lưu động năm 2024

 •   24/04/2024 09:49:00 PM
 •   Đã xem: 337
 •   Phản hồi: 0
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ thông báo mời báo giá thực hiện tuyên truyền về phòng chống tác hại thuốc lá trên Báo, Đài truyền hình, phát thanh, truyền thông lưu động năm 2024
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ thông báo mời báo giá mua sắm sinh phẩm xét nghiệm tải lượng virus Viêm Gan B và xét nghiệm khẳng định Giang mai

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ thông báo mời báo giá mua sắm sinh phẩm xét nghiệm tải lượng virus Viêm Gan B và xét nghiệm khẳng định Giang mai

 •   24/04/2024 04:35:00 AM
 •   Đã xem: 295
 •   Phản hồi: 0
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ thông báo mời báo giá mua sắm sinh phẩm xét nghiệm tải lượng virus Viêm Gan B và xét nghiệm khẳng định Giang mai
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ thông báo mời chào giá mua sắm hóa chất phân tích các chỉ tiêu vi sinh bệnh

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ thông báo mời chào giá mua sắm hóa chất phân tích các chỉ tiêu vi sinh bệnh

 •   24/04/2024 03:28:00 AM
 •   Đã xem: 235
 •   Phản hồi: 0
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ thông báo mời chào giá mua sắm hóa chất phân tích các chỉ tiêu vi sinh bệnh

Các tin khác

Siêu_âm
phunhoachat2
Lich Tiem
KSK
SKSS
CacdichvuCDC
Tư vấn HIV/AIDS (phải)
Bảng giá vắc xin
BannerPhunHoaChat
Tin mới
Thống kê
 • Đang truy cập93
 • Máy chủ tìm kiếm21
 • Khách viếng thăm72
 • Hôm nay11,830
 • Tháng hiện tại295,693
 • Tổng lượt truy cập21,005,095
Slide web CDC 1 2023 1
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây