CÁC DỊCH VỤ CDC
Thông báo Về việc mời chào giá in tờ gấp truyền thông về dinh dưỡng tại cộng đồng

Thông báo Về việc mời chào giá in tờ gấp truyền thông về dinh dưỡng tại cộng đồng

 •   27/11/2023 05:03:00 AM
 •   Đã xem: 82
 •   Phản hồi: 0
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ thông báo về việc mời chào giá in tờ gấp truyền thông về dinh dưỡng tại cộng đồng
Thông báo về việc yêu cầu báo giá kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng và lắp đặt máy sinh hóa tự động Cobas C311

Thông báo về việc yêu cầu báo giá kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng và lắp đặt máy sinh hóa tự động Cobas C311

 •   14/11/2023 05:07:00 AM
 •   Đã xem: 136
 •   Phản hồi: 0
Thông báo về việc yêu cầu báo giá kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng và lắp đặt máy sinh hóa tự động Cobas C311
Thông báo về việc yêu cầu báo giá, kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng máy Sinh hóa tự động Cobas C111

Thông báo về việc yêu cầu báo giá, kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng máy Sinh hóa tự động Cobas C111

 •   14/11/2023 05:03:00 AM
 •   Đã xem: 114
 •   Phản hồi: 0
Thông báo về việc yêu cầu báo giá, kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng máy Sinh hóa tự động Cobas C111
Thông báo về việc mời chào giá in tờ gấp, áp phích Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2023

Thông báo về việc mời chào giá in tờ gấp, áp phích Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2023

 •   14/11/2023 04:57:00 AM
 •   Đã xem: 96
 •   Phản hồi: 0
Thông báo về việc mời chào giá in tờ gấp, áp phích Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2023
Thông báo lần 2 về việc báo giá bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị chuyên môn khoa Sức khỏe sinh sản, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ

Thông báo lần 2 về việc báo giá bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị chuyên môn khoa Sức khỏe sinh sản, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ

 •   13/11/2023 04:17:00 AM
 •   Đã xem: 96
 •   Phản hồi: 0
Thông báo lần 2 về việc báo giá bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị chuyên môn khoa Sức khỏe sinh sản, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ
Thông báo lần 2 về việc yêu cầu báo giá gói thầu mua hóa chất, vật tư, trang thiết bị y tế dùng trong phòng thí nghiệm, phân tích mẫu nước, thực phẩm và phục vụ đánh giá ISO 17025 (Kinh phí chương trình ATTP)

Thông báo lần 2 về việc yêu cầu báo giá gói thầu mua hóa chất, vật tư, trang thiết bị y tế dùng trong phòng thí nghiệm, phân tích mẫu nước, thực phẩm và phục vụ đánh giá ISO 17025 (Kinh phí chương trình ATTP)

 •   10/11/2023 03:02:00 AM
 •   Đã xem: 115
 •   Phản hồi: 0
Thông báo lần 2 về việc yêu cầu báo giá gói thầu mua hóa chất, vật tư, trang thiết bị y tế dùng trong phòng thí nghiệm, phân tích mẫu nước, thực phẩm và phục vụ đánh giá ISO 17025 (Kinh phí chương trình ATTP)
Thông báo lần 2 về việc yêu cầu báo giá gói thầu mua hóa chất, vật tư, trang thiết bị y tế dùng trong phòng thí nghiệm, phân tích mẫu nước, thực phẩm và phục vụ đánh giá ISO 17025

Thông báo lần 2 về việc yêu cầu báo giá gói thầu mua hóa chất, vật tư, trang thiết bị y tế dùng trong phòng thí nghiệm, phân tích mẫu nước, thực phẩm và phục vụ đánh giá ISO 17025

 •   10/11/2023 02:41:00 AM
 •   Đã xem: 117
 •   Phản hồi: 0
Thông báo lần 2 về việc yêu cầu báo giá gói thầu mua hóa chất, vật tư, trang thiết bị y tế dùng trong phòng thí nghiệm, phân tích mẫu nước, thực phẩm và phục vụ đánh giá ISO 17025
Thông báo lần 2 về việc yêu cầu báo giá gói thầu mua hóa chất, vật tư, trang thiết bị y tế dùng trong phòng thí nghiệm, phân tích mẫu iod niệu, iod muối (kinh phí chương trình phòng chống bệnh không lây)

Thông báo lần 2 về việc yêu cầu báo giá gói thầu mua hóa chất, vật tư, trang thiết bị y tế dùng trong phòng thí nghiệm, phân tích mẫu iod niệu, iod muối (kinh phí chương trình phòng chống bệnh không lây)

 •   10/11/2023 02:36:00 AM
 •   Đã xem: 84
 •   Phản hồi: 0
Thông báo lần 2 về việc yêu cầu báo giá gói thầu mua hóa chất, vật tư, trang thiết bị y tế dùng trong phòng thí nghiệm, phân tích mẫu iod niệu, iod muối (kinh phí chương trình phòng chống bệnh không lây)
Thông báo lần 2 về việc yêu cầu báo giá gói thầu mua hóa chất, vật tư, trang thiết bị y tế thực hiện chương trình phòng, chống dịch bệnh cúm A H5N1 năm 2023

Thông báo lần 2 về việc yêu cầu báo giá gói thầu mua hóa chất, vật tư, trang thiết bị y tế thực hiện chương trình phòng, chống dịch bệnh cúm A H5N1 năm 2023

 •   10/11/2023 02:27:00 AM
 •   Đã xem: 75
 •   Phản hồi: 0
Thông báo lần 2 về việc yêu cầu báo giá gói thầu mua hóa chất, vật tư, trang thiết bị y tế thực hiện chương trình phòng, chống dịch bệnh cúm A H5N1 năm 2023
Thông báo lần 2 về việc yêu cầu báo giá gói thầu sửa chửa, bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị chuyên môn phòng xét nghiệm khẳng định HIV, mục B- Hoạt động 2..tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ (TB 1923-KSBT-DVTYT.pdf)

Thông báo lần 2 về việc yêu cầu báo giá gói thầu sửa chửa, bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị chuyên môn phòng xét nghiệm khẳng định HIV, mục B- Hoạt động 2..tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ (TB 1923-KSBT-DVTYT.pdf)

 •   10/11/2023 02:15:00 AM
 •   Đã xem: 102
 •   Phản hồi: 0
Thông báo lần 2 về việc yêu cầu báo giá gói thầu sửa chửa, bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị chuyên môn phòng xét nghiệm khẳng định HIV, mục B- Hoạt động 2: Xét nghiệm và giám sát dịch HIV/AIDS thuộc XII - Kế hoạch đảm bảo tài chính thực hiện chiến lược quốc gia chấm dứt bệnh AIDS vào năm 2030 ...tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ thông báo về việc báo giá cho gói thầu kiểm định các máy, thiết bị phụ vụ công tác quản lý chất lượng xét nghiệm bệnh nghề nghiệp năm 2023...tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ thông báo về việc báo giá cho gói thầu kiểm định các máy, thiết bị phụ vụ công tác quản lý chất lượng xét nghiệm bệnh nghề nghiệp năm 2023...tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ.

 •   27/10/2023 02:40:00 AM
 •   Đã xem: 274
 •   Phản hồi: 0
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ thông báo về việc báo giá cho gói thầu kiểm định các máy, thiết bị phụ vụ công tác quản lý chất lượng xét nghiệm bệnh nghề nghiệp năm 2023...tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ.
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ thông báo về việc mời chào giá in ấn biểu mẫu, sổ quản lý trong chương trình Tiêm chủng mở rộng

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ thông báo về việc mời chào giá in ấn biểu mẫu, sổ quản lý trong chương trình Tiêm chủng mở rộng

 •   27/10/2023 02:32:00 AM
 •   Đã xem: 197
 •   Phản hồi: 0
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ thông báo về việc mời chào giá in ấn biểu mẫu, sổ quản lý trong chương trình Tiêm chủng mở rộng
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ thông báo về việc mời chào giá in sổ theo dõi sức khỏe bà mẹ và trẻ em

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ thông báo về việc mời chào giá in sổ theo dõi sức khỏe bà mẹ và trẻ em

 •   27/10/2023 02:25:00 AM
 •   Đã xem: 195
 •   Phản hồi: 0
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ thông báo về việc mời chào giá in sổ theo dõi sức khỏe bà mẹ và trẻ em
Thông báo Về việc yêu cầu báo giá dịch vụ tạo quảng cáo facebook phục vụ Tuyên truyền trên Fanpage Trung tâm Kiểm soát bệnh tật năm 2023

Thông báo Về việc yêu cầu báo giá dịch vụ tạo quảng cáo facebook phục vụ Tuyên truyền trên Fanpage Trung tâm Kiểm soát bệnh tật năm 2023

 •   18/10/2023 05:47:00 AM
 •   Đã xem: 130
 •   Phản hồi: 0
Thông báo Về việc yêu cầu báo giá dịch vụ tạo quảng cáo facebook phục vụ Tuyên truyền trên Fanpage Trung tâm Kiểm soát bệnh tật năm 2023
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ thông báo Về việc mời chào giá in ấn biểu mẫu, sổ quản lý trong chương trình Tiêm chủng mở rộng

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ thông báo Về việc mời chào giá in ấn biểu mẫu, sổ quản lý trong chương trình Tiêm chủng mở rộng

 •   12/10/2023 03:21:00 AM
 •   Đã xem: 237
 •   Phản hồi: 0
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ thông báo Về việc mời chào giá in ấn biểu mẫu, sổ quản lý trong chương trình Tiêm chủng mở rộng
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ thông báo Về việc mời chào giá sản xuất tài liệu Truyền thông thay đổi hành vi về xây dựng, sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh và nước sạch, thực hành vệ sinh cá nhân tại cộng đồng (Tờ rơi, poster và băng rôn)

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ thông báo Về việc mời chào giá sản xuất tài liệu Truyền thông thay đổi hành vi về xây dựng, sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh và nước sạch, thực hành vệ sinh cá nhân tại cộng đồng (Tờ rơi, poster và băng rôn)

 •   12/10/2023 03:19:00 AM
 •   Đã xem: 180
 •   Phản hồi: 0
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ thông báo Về việc mời chào giá sản xuất tài liệu Truyền thông thay đổi hành vi về xây dựng, sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh và nước sạch, thực hành vệ sinh cá nhân tại cộng đồng (Tờ rơi, poster và băng rôn)
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ thông báo Về việc mời chào giá thay mới pano truyền thông tại các trường Trung cấp, cao đẳng, đại học trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ thông báo Về việc mời chào giá thay mới pano truyền thông tại các trường Trung cấp, cao đẳng, đại học trên địa bàn thành phố Cần Thơ

 •   09/10/2023 11:45:00 PM
 •   Đã xem: 211
 •   Phản hồi: 0
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ thông báo Về việc mời chào giá thay mới pano truyền thông tại các trường Trung cấp, cao đẳng, đại học trên địa bàn thành phố Cần Thơ
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ thông báo Về việc mời chào giá sản xuất và lắp đặt pano truyền thông về phòng chống tác hại của thuốc lá

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ thông báo Về việc mời chào giá sản xuất và lắp đặt pano truyền thông về phòng chống tác hại của thuốc lá

 •   05/10/2023 05:57:00 AM
 •   Đã xem: 242
 •   Phản hồi: 0
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ thông báo Về việc mời chào giá sản xuất và lắp đặt pano truyền thông
về phòng chống tác hại của thuốc lá
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ thông báo Về việc mời chào giá in ấn tờ rơi, áp phích cho hoạt động chương trình hành động tiến tới loại trừ HIV, viêm gan B, giang mai lây truyền từ mẹ sang con năm 2023

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ thông báo Về việc mời chào giá in ấn tờ rơi, áp phích cho hoạt động chương trình hành động tiến tới loại trừ HIV, viêm gan B, giang mai lây truyền từ mẹ sang con năm 2023

 •   05/10/2023 05:52:00 AM
 •   Đã xem: 184
 •   Phản hồi: 0
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ thông báo Về việc mời chào giá in ấn tờ rơi, áp phích cho hoạt động chương trình hành động tiến tới loại trừ HIV, viêm gan B, giang mai lây truyền từ mẹ sang con năm 2023

Các tin khác

Siêu_âm
phunhoachat2
Lich Tiem
KSK
SKSS
Quan trắc môi trường
CacdichvuCDC
Tư vấn HIV/AIDS (phải)
Bảng giá vắc xin
BannerPhunHoaChat
Tin mới
Thống kê
 • Đang truy cập136
 • Máy chủ tìm kiếm60
 • Khách viếng thăm76
 • Hôm nay14,878
 • Tháng hiện tại256,023
 • Tổng lượt truy cập16,679,556
Slide web CDC 1 2023 1
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây