Thông báo yêu cầu báo giá bao cao su (TB 1467-KSBT-DVTYT)

Thông báo yêu cầu báo giá bao cao su (TB 1467-KSBT-DVTYT)

 •   14/09/2023 09:55:00 PM
 •   Đã xem: 149
 •   Phản hồi: 0
Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cở sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua vật tư, trang thiết bị y tế thuộc chương trình dự phòng và can thiệp giảm tác hại HIV/AIDS, thực hiện chiến lược quốc gia chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030
Thông báo về việc yêu cầu báo giá Bơm kim tiêm (TB 1466-KSBT-DVTYT)

Thông báo về việc yêu cầu báo giá Bơm kim tiêm (TB 1466-KSBT-DVTYT)

 •   14/09/2023 09:51:00 PM
 •   Đã xem: 129
 •   Phản hồi: 0
Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cở sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua vật tư, trang thiết bị y tế thuộc chương trình dự phòng và can thiệp giảm tác hại HIV/AIDS, thực hiện chiến lược quốc gia chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030
Thông báo yêu cầu báo giá Que thử chất ma túy (TB 1465-KSBT-DVTYT)

Thông báo yêu cầu báo giá Que thử chất ma túy (TB 1465-KSBT-DVTYT)

 •   14/09/2023 09:48:00 PM
 •   Đã xem: 65
 •   Phản hồi: 0
Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cở sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua vật tư, trang thiết bị y tế thuộc chương trình Methadone, thực hiện chiến lược quốc gia chấm dứt dịch bệnh AIDS năm 2030
Thông báo yêu cầu báo giá hóa chất, vật tư, trang thiết bị y tế (TB 1464-KSBT-DVTYT)

Thông báo yêu cầu báo giá hóa chất, vật tư, trang thiết bị y tế (TB 1464-KSBT-DVTYT)

 •   14/09/2023 09:44:00 PM
 •   Đã xem: 420
 •   Phản hồi: 0
Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cở sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám sàng lọc ung thư cổ tử cung cho phụ nữ 21-70 tuổi tại 8 xã/phường thuộc thành phố Cần Thơ năm 2023
Thông báo yêu cầu báo giá máy đo huyết áp điện tử (TB 1463-KSBT-DVTYT)

Thông báo yêu cầu báo giá máy đo huyết áp điện tử (TB 1463-KSBT-DVTYT)

 •   14/09/2023 09:39:00 PM
 •   Đã xem: 53
 •   Phản hồi: 0
Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cở sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua vật tư, trang thiết bị y tế cho các cơ sở điều trị PrEP, dự án phòng, chống HIV/AIDS năm 2023.
Thông báo yêu cầu báo giá hiệu chuẩn, bảo trì, bảo dưỡng (TB 1462-KSBT-DVTYT)

Thông báo yêu cầu báo giá hiệu chuẩn, bảo trì, bảo dưỡng (TB 1462-KSBT-DVTYT)

 •   14/09/2023 09:35:00 PM
 •   Đã xem: 50
 •   Phản hồi: 0
Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cở sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu hiệu chuẩn, bảo trì, bảo dưỡng các trang thiết bị từ nguồn kinh phí phòng, chống Bệnh nghề nghiệp.
Thông báo xin báo giá danh mục xét nghiệm Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ

Thông báo xin báo giá danh mục xét nghiệm Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ

 •   13/09/2023 11:40:00 PM
 •   Đã xem: 77
 •   Phản hồi: 0
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ thông báo đến các cơ sở xét nghiệm dịch vụ trên địa bàn thành phố Cần Thơ về việc báo giá danh mục xét nghiệm.
Thông báo về việc yêu cầu báo giá cung cấp dịch vụ tư vấn đầu thầu tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ (TB 1437-KSBT-DVTYT)

Thông báo về việc yêu cầu báo giá cung cấp dịch vụ tư vấn đầu thầu tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ (TB 1437-KSBT-DVTYT)

 •   13/09/2023 03:22:00 AM
 •   Đã xem: 139
 •   Phản hồi: 0
Thông báo về việc yêu cầu báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn, lập và thẩm định hồ sơ mời thầu đấu thầu hóa chất, vật tư, trang thiết bị y tế qua hệ thống muasamcong.gov.vn cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật
Thông báo về việc yêu cầu báo giá tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ (TB 1436-KSBT-DVTYT)

Thông báo về việc yêu cầu báo giá tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ (TB 1436-KSBT-DVTYT)

 •   13/09/2023 03:18:00 AM
 •   Đã xem: 154
 •   Phản hồi: 0
Thông báo về việc yêu cầu báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua hóa chất, vật tư, trang thiết bị y tế dùng cho phòng thí nghiệm, phân tích mẫu nước, thực phẩm, đánh giá Iso 17025 (Kinh phí chương trình ATTP)
Thông báo về việc yêu cầu báo giá tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ (TB 1435-KSBT-DVTYT)

Thông báo về việc yêu cầu báo giá tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ (TB 1435-KSBT-DVTYT)

 •   13/09/2023 03:12:00 AM
 •   Đã xem: 140
 •   Phản hồi: 0
Thông báo về việc yêu cầu báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua hóa chất, vật tư, trang thiết bị y tế cho hoạt động thực hiện chương trình phòng, chống Sốt xuất huyết - Zika năm 2023
Thông báo về việc yêu cầu báo giá tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ (TB 1434-KSBT-DVTYT)

Thông báo về việc yêu cầu báo giá tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ (TB 1434-KSBT-DVTYT)

 •   13/09/2023 03:05:00 AM
 •   Đã xem: 157
 •   Phản hồi: 0
Thông báo về việc yêu cầu báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua hóa chất, vật tư, trang thiết bị y tế cho hoạt động xét nghiệm sàng lọc HIV cho tư vấn xét nghiệm lưu động HIV (do nhóm không chuyên và nhân viên y tế thực hiện) năm 2023
Thông báo về việc yêu cầu báo giá tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ (TB 1433-KSBT-DVTYT)

Thông báo về việc yêu cầu báo giá tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ (TB 1433-KSBT-DVTYT)

 •   13/09/2023 02:54:00 AM
 •   Đã xem: 359
 •   Phản hồi: 0
Thông báo về việc yêu cầu báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua hóa chất, vật tư, trang thiết bị y tế cho hoạt động khám phát hiện và điều trị sớm bệnh tật răng miệng cho trẻ em, học sinh tại các trường học trên địa bàn thuộc Đề án "Nâng cao năng lực khám bệnh Răng Hàm Mặt và dự phòng Răng miệng cộng đồng giai đoạn 2021-2030
Thông báo về việc yêu cầu báo giá tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ (TB 1432-KSBT-DVTYT)

Thông báo về việc yêu cầu báo giá tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ (TB 1432-KSBT-DVTYT)

 •   13/09/2023 02:50:00 AM
 •   Đã xem: 93
 •   Phản hồi: 0
Thông báo về việc yêu cầu báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua hóa chất, vật tư, trang thiết bị y tế dùng trong phòng thí nghiệm, phân tích mẫu nước, thực phẩm và phục vụ đánh giá Iso 17025

Các tin khác

phunhoachat2
Lich Tiem
KSK
SKSS
Quan trắc môi trường
CacdichvuCDC
Tư vấn HIV/AIDS (phải)
Bảng giá vắc xin
BannerPhunHoaChat
Thống kê
 • Đang truy cập66
 • Máy chủ tìm kiếm10
 • Khách viếng thăm56
 • Hôm nay8,246
 • Tháng hiện tại429,458
 • Tổng lượt truy cập15,125,668
Video Truyền thông
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây