Trung tâm Kiểm soát bệnh tật mới báo giá mua sắm hóa chất, vật tư phân tích các chỉ tiêu vi sinh mẫu nước, thực phẩm.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật mới báo giá mua sắm hóa chất, vật tư phân tích các chỉ tiêu vi sinh mẫu nước, thực phẩm.  

 •   22/04/2024 03:01:00 AM
 •   Đã xem: 24
 •   Phản hồi: 0
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật mới báo giá mua sắm hóa chất, vật tư phân tích các chỉ tiêu vi sinh mẫu nước, thực phẩm.
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ thông báo về việc báo giá trang thiết bị

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ thông báo về việc báo giá trang thiết bị

 •   10/04/2024 10:19:00 AM
 •   Đã xem: 151
 •   Phản hồi: 0
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ thông báo về việc báo giá trang thiết bị
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ thông báo về việc báo giá mua sắm hóa chất, vật tư, trang thiết bị y tế xét nghiệm sinh hóa tự động trên máy Cobas C111

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ thông báo về việc báo giá mua sắm hóa chất, vật tư, trang thiết bị y tế xét nghiệm sinh hóa tự động trên máy Cobas C111

 •   10/04/2024 10:08:00 AM
 •   Đã xem: 98
 •   Phản hồi: 0
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ thông báo về việc báo giá mua sắm hóa chất, vật tư, trang thiết bị y tế xét nghiệm sinh hóa tự động trên máy Cobas C111
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ thông báo mời báo giá mua sắm test nhanh xét nghiệm Chương trình PREP

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ thông báo mời báo giá mua sắm test nhanh xét nghiệm Chương trình PREP

 •   04/04/2024 03:44:00 AM
 •   Đã xem: 132
 •   Phản hồi: 0
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ thông báo mời báo giá mua sắm test nhanh xét nghiệm Chương trình PREP
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ thông báo mời báo giá mua sắm đèn phân tích chỉ tiêu Arsen trên máy AAS

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ thông báo mời báo giá mua sắm đèn phân tích chỉ tiêu Arsen trên máy AAS

 •   04/04/2024 03:40:00 AM
 •   Đã xem: 109
 •   Phản hồi: 0
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ thông báo mời báo giá mua sắm đèn phân tích chỉ tiêu Arsen trên máy AAS
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ thông báo lần 2 về việc mua sắm hóa chất, vật tư, trang thiết bị y tế cho máy đếm tế bào CD4

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ thông báo lần 2 về việc mua sắm hóa chất, vật tư, trang thiết bị y tế cho máy đếm tế bào CD4

 •   30/03/2024 03:19:00 AM
 •   Đã xem: 146
 •   Phản hồi: 0
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ thông báo lần 2 về việc mua sắm hóa chất, vật tư, trang thiết bị y tế cho máy đếm tế bào CD4
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ thông báo về việc báo giá mua sắm hóa chất, vật tư xét nghiệm lý hóa.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ thông báo về việc báo giá mua sắm hóa chất, vật tư xét nghiệm lý hóa.

 •   28/03/2024 03:26:00 AM
 •   Đã xem: 205
 •   Phản hồi: 0
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ thông báo về việc báo giá mua sắm hóa chất, vật tư xét nghiệm lý hóa.
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ thông báo mời báo giá mua sắm vật tư xét nghiệm ký sinh trùng.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ thông báo mời báo giá mua sắm vật tư xét nghiệm ký sinh trùng.

 •   28/03/2024 03:17:00 AM
 •   Đã xem: 132
 •   Phản hồi: 0
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ thông báo mời báo giá mua sắm vật tư xét nghiệm ký sinh trùng.
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ thông báo (lần 2) về việc báo giá kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa máy sinh hóa Cobas

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ thông báo (lần 2) về việc báo giá kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa máy sinh hóa Cobas

 •   28/03/2024 02:57:00 AM
 •   Đã xem: 125
 •   Phản hồi: 0
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ thông báo (lần 2) về việc báo giá kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa máy sinh hóa Cobas
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ thông báo về việc mời báo giá mua sắm trang thiết bị y tế (con lăn máy siêu âm Voluson P8)

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ thông báo về việc mời báo giá mua sắm trang thiết bị y tế (con lăn máy siêu âm Voluson P8)

 •   13/03/2024 11:44:00 PM
 •   Đã xem: 155
 •   Phản hồi: 0
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ thông báo về việc mời báo giá mua sắm trang thiết bị y tế (con lăn máy siêu âm Voluson P8)
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ thông báo về việc mời báo giá mua sắm hóa chất, vật tư, trang thiết bị y tế cho máy đếm tế bào CD4

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ thông báo về việc mời báo giá mua sắm hóa chất, vật tư, trang thiết bị y tế cho máy đếm tế bào CD4

 •   13/03/2024 11:39:00 PM
 •   Đã xem: 148
 •   Phản hồi: 0
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ thông báo về việc mời báo giá mua sắm hóa chất, vật tư, trang thiết bị y tế cho máy đếm tế bào CD4
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ thông báo về việc mời báo giá mua sắm hoát chất, vật tư, trang thiết bị y tế xét nghiệm tải lượng HIV/AIDS tự động

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ thông báo về việc mời báo giá mua sắm hoát chất, vật tư, trang thiết bị y tế xét nghiệm tải lượng HIV/AIDS tự động

 •   13/03/2024 11:13:00 PM
 •   Đã xem: 172
 •   Phản hồi: 0
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ thông báo về việc mời báo giá mua sắm hoát chất, vật tư, trang thiết bị y tế xét nghiệm tải lượng HIV/AIDS tự động
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ thông báo về việc báo giá sửa chữa trang thiết bị chuyên môn khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ thông báo về việc báo giá sửa chữa trang thiết bị chuyên môn khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng.

 •   13/03/2024 11:09:00 PM
 •   Đã xem: 111
 •   Phản hồi: 0
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ thông báo về việc báo giá sửa chữa trang thiết bị chuyên môn khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng.
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ thông báo về việc báo giá kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa máy sinh hóa Cobas

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ thông báo về việc báo giá kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa máy sinh hóa Cobas

 •   10/03/2024 09:43:00 PM
 •   Đã xem: 164
 •   Phản hồi: 0
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ thông báo về việc báo giá kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa máy sinh hóa Cobas
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ thông báo về việc mời báo giá mua sắm hóa chất vi sinh, nước, thực phẩm

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ thông báo về việc mời báo giá mua sắm hóa chất vi sinh, nước, thực phẩm

 •   01/03/2024 03:09:00 AM
 •   Đã xem: 223
 •   Phản hồi: 0
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ thông báo về việc mời báo giá mua sắm hóa chất vi sinh, nước, thực phẩm
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ thông báo về việc mời báo giá mua sắm test nhanh xét nghiệm Chương trình PREP

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ thông báo về việc mời báo giá mua sắm test nhanh xét nghiệm Chương trình PREP

 •   01/03/2024 03:03:00 AM
 •   Đã xem: 238
 •   Phản hồi: 0
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ thông báo về việc mời báo giá mua sắm test nhanh xét nghiệm Chương trình PREP
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ thông báo về việc mời báo giá mua sắm hóa chất, vật tư dùng kiểm tra, calib máy đếm tế bào CDC4 trong xét nghiệm hỗ trợ điều trị HIV.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ thông báo về việc mời báo giá mua sắm hóa chất, vật tư dùng kiểm tra, calib máy đếm tế bào CDC4 trong xét nghiệm hỗ trợ điều trị HIV.

 •   07/02/2024 03:24:00 AM
 •   Đã xem: 253
 •   Phản hồi: 0
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ thông báo về việc mời báo giá mua sắm hóa chất, vật tư dùng kiểm tra, calib máy đếm tế bào CDC4 trong xét nghiệm hỗ trợ điều trị HIV.
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ thông báo giá về việc yêu cầu báo giá cung cấp dịch vụ tư vấn đấu thầu

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ thông báo giá về việc yêu cầu báo giá cung cấp dịch vụ tư vấn đấu thầu

 •   05/02/2024 02:28:00 AM
 •   Đã xem: 337
 •   Phản hồi: 0
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ thông báo giá về việc yêu cầu báo giá cung cấp dịch vụ tư vấn đấu thầu
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ thông báo về việc yêu cầu báo giá sửa chữa máy Sinh hóa tự động AU.400

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ thông báo về việc yêu cầu báo giá sửa chữa máy Sinh hóa tự động AU.400

 •   25/01/2024 03:36:00 AM
 •   Đã xem: 401
 •   Phản hồi: 0
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ thông báo về việc yêu cầu báo giá sửa chữa máy Sinh hóa tự động AU.400

Các tin khác

Siêu_âm
phunhoachat2
Lich Tiem
KSK
SKSS
Quan trắc môi trường
CacdichvuCDC
Tư vấn HIV/AIDS (phải)
Bảng giá vắc xin
BannerPhunHoaChat
Tin mới
Thống kê
 • Đang truy cập94
 • Máy chủ tìm kiếm3
 • Khách viếng thăm91
 • Hôm nay22,826
 • Tháng hiện tại491,460
 • Tổng lượt truy cập19,907,136
Slide web CDC 1 2023 1
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây