Bảng giá dịch vụ Xét nghiệm - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ

Thứ hai - 26/04/2021 04:13
Bảng giá dịch vụ Xét nghiệm - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ
Bảng giá dịch vụ Xét nghiệm - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ XÉT NGHIỆM
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TP CẦN THƠ
 

 
1    Xét nghiệm    Glu    -    21500    đồng    Mẫu
2    Xét nghiệm    HbA1c    -    101000    đồng    Mẫu
3    Xét nghiệm    Tri    -    26900    đồng    Mẫu
4    Xét nghiệm    Cho    -    26900    đồng    Mẫu
5    Xét nghiệm    HDL    -    26900    đồng    Mẫu
6    Xét nghiệm    LDL    -    26900    đồng    Mẫu
7    Xét nghiệm    SGOT    -    21500    đồng    Mẫu
8    Xét nghiệm    SGPT    -    21500    đồng    Mẫu
9    Xét nghiệm    Gama GT    -    19200    đồng    Mẫu
10    Xét nghiệm    Creatnin    -    21500    đồng    Mẫu
11    Xét nghiệm    Ure    -    21500    đồng    Mẫu
12    Xét nghiệm    Acid uric    -    21500    đồng    Mẫu
13    Xét nghiệm    Albumin    -    21500    đồng    Mẫu
14    Xét nghiệm    Protein total    -    21500    đồng    Mẫu
15    Xét nghiệm    Bilirubin diret    -    21500    đồng    Mẫu
16    Xét nghiệm    Bilirubin total    -    21500    đồng    Mẫu
17    Xét nghiệm    T3/FT3    -    64600    đồng    Mẫu
18    Xét nghiệm    T4/FT4    -    64600    đồng    Mẫu
19    Xét nghiệm    TSH    -    59200    đồng    Mẫu
20    Xét nghiệm    Calci    -    12900    đồng    Mẫu
21    Xét nghiệm    RF    -    37700    đồng    Mẫu
22    Xét nghiệm    H. Pylori    -    156000    đồng    Mẫu
23    Xét nghiệm    Đo hoạt độ Cholinesterase    -    26900    đồng    Mẫu
24    Xét nghiệm    Ure/Axit Uric/Creatinin niệu    -    16100    đồng    Mẫu
25    Xét nghiệm    Progesteron     -    80800    đồng    Mẫu
26    Xét nghiệm    Etradiol    -    80800    đồng    Mẫu
27    Xét nghiệm    Alpha  F.P (AFP)    -    91600    đồng    Mẫu
28    Xét nghiệm    CEA    -    86200    đồng    Mẫu
29    Xét nghiệm     PSA    -    91600    đồng    Mẫu
30    Xét nghiệm     CA125    -    139000    đồng    Mẫu
31    Xét nghiệm     CA15-3    -    150000    đồng    Mẫu
32    Xét nghiệm     CA19-9    -    139000    đồng    Mẫu
33    Xét nghiệm     CA72-4    -    134000    đồng    Mẫu
34    Xét nghiệm     Phản ứng CRP    -    21500    đồng    Mẫu
35    Xét nghiệm     Beta - HCG    -    86200    đồng    Mẫu
36    Xét nghiệm     CRP định lượng    -    53800    đồng    Mẫu
37    Xét nghiệm     RF    -    37700    đồng    Mẫu
38    Xét nghiệm     Định lượng Ethanol (cồn)    -    32300    đồng    Mẫu
39    Xét nghiệm     Điện giải đồn (Na, K, Cl)    -    29000    đồng    Mẫu
40    Xét nghiệm     HBsAg    -    74700    đồng    Mẫu
41    Xét nghiệm     HBsAg (test nhanh)    -    53600    đồng    Mẫu
42    Xét nghiệm     Anti - HBs    -    71600    đồng    Mẫu
43    Xét nghiệm     HBeAg    -    95500    đồng    Mẫu
44    Xét nghiệm    HBeAg (test nhanh)    -    59700    đồng    Mẫu
45    Xét nghiệm    Anti - HCV     -    119000    đồng    Mẫu
46    Xét nghiệm    Anti - HCV (test nhanh)    -    53600    đồng    Mẫu
47    Xét nghiệm    Thin-PAS    -    564000    đồng    Mẫu
48    Xét nghiệm    HPV Real-time PCR    -    379000    đồng    Mẫu
49    Xét nghiệm    HEV IgM     -    313000    đồng    Mẫu
50    Xét nghiệm    HIV (test nhanh)    -    53600    đồng    Mẫu
51    Xét nghiệm    HIV Ag/Ab (test nhanh)    -    98200    đồng    Mẫu
52    Xét nghiệm    HIV (Khẳng định)    -    175000    đồng    Mẫu
53    Xét nghiệm    Anti-HIV    -    106000    đồng    Mẫu
54    Xét nghiệm    HIV    -    942000    đồng    Mẫu
55    Xét nghiệm    HIV Ag/Ab    -    130000    đồng    Mẫu
56    Xét nghiệm    Đếm số lượng CD3/CD4/CD8    -    395000    đồng    Mẫu
57    Xét nghiệm    Anti HAV (IgG)     -    80000    đồng    Mẫu
58    Xét nghiệm    Anti HAV -IgM     -    106000    đồng    Mẫu
59    Xét nghiệm    Treponema pallidum RPR định tính    -    38200    đồng    Mẫu
60    Xét nghiệm    Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi bằng máy tự động    -    40400    đồng    Mẫu
61    Xét nghiệm    Định nhóm máu hệ ABO    -    39100    đồng    Mẫu
62    Xét nghiệm    Máu lắng    -    23100    đồng    Mẫu
63    Xét nghiệm    Thời gian máu chảy    -    12600    đồng    Mẫu
64    Xét nghiệm    Thời gian máu đông    -    12300    đồng    Mẫu
65    Xét nghiệm    XN chuẩn đoán tế bào học bong    -    0    đồng    
66    Xét nghiệm    Tìm KST sốt rét trong máu     -    36900    đồng    Mẫu
67    Xét nghiệm    ASLO    -    41700    đồng    Mẫu
68    Xét nghiệm    Giun chỉ ấu trùng trong máu nhuộm soi    -    35800    đồng    Mẫu
69    Xét nghiệm    Ký sinh trùng/ Vi nấm soi tươi    -    41700    đồng    Mẫu
70    Xét nghiệm    Sán dải chó     -    150000    đồng    Mẫu
71    Xét nghiệm    Giun đũa chó     -    150000    đồng    Mẫu
72    Xét nghiệm    Giun lươn     -    150000    đồng    Mẫu
73    Xét nghiệm    Sán lá gan     -    150000    đồng    Mẫu
74    Xét nghiệm    Amip     -    150000    đồng    Mẫu
75    Xét nghiệm    Ấu trùng sán dải    -    150000    đồng    Mẫu
76    Xét nghiệm    Toxoplasma IgG    -    119000    đồng    Mẫu
77    Xét nghiệm    XN rau sống tìm trứng giun    -    20000    đồng    Mẫu
78    Xét nghiệm    Toxoplasma IgM     -    119000    đồng    Mẫu
79    Xét nghiệm    Dengue IgG    -    154000    đồng    Mẫu
80    Xét nghiệm    Dengue IgM    -    154000    đồng    Mẫu
81    Xét nghiệm    Dengue NS1Ag/IgM-IgG     -    130000    đồng    Mẫu
82    Xét nghiệm    Chlamydia     -    71600    đồng    Mẫu
83    Xét nghiệm    Vi khuẩn nuôi cấy định danh    -    80000    đồng    Mẫu
84    Xét nghiệm    Vi khuẩn nhuộm soi     -    68000    đồng    Mẫu
85    Xét nghiệm    PP tập trung KST    -    15000    đồng    Mẫu
86    Xét nghiệm     Ca++ máu     -    16100    đồng    Mẫu
87    Xét nghiệm    Calci     -    12900    đồng    Mẫu
88    Xét nghiệm    Calci niệu    -    24600    đồng    Mẫu
89    Xét nghiệm    Protein niệu/đường niệu định lượng    -    13900    đồng    Mẫu
90    Xét nghiệm    Tổng phân tích nươc tiểu    -    27400    đồng    Mẫu
91    Xét nghiệm    XN sàng lọc và định tính 5 loại ma túy    -    683000    đồng    Mẫu
92    Xét nghiệm    Amphetamin (định tính)    -    43100    đồng    Mẫu
93    Xét nghiệm     Marijuana định tính, Methamphetamin     -    43100    đồng    Mẫu
94    Xét nghiệm    Anti - HBs (test nhanh)    -    53600    đồng    Mẫu
95    Xét nghiệm    Anti HEV(IgM)    -    80000    đồng    Mẫu
96    Xét nghiệm    Heroin/Mophine Test    -    43100    đồng    Mẫu
97    Xét nghiệm    Pb/blood (chì/máu)    -    250000    đồng    Lượt
98    Xét nghiệm PCR Covid 19    Xét nghiệm vi khuẩn/virus/vi nấm/ ký sinh trùng test nhanh    -    238000    đồng    Mẫu
99    Xét nghiệm PCR Covid 19    Xét nghiệm vi khuẩn/virus/ vi nấm/ ký sinh trùng Real-time PCR    -    734000    đồng    Mẫu

 

Điện thoại tư vấn dịch vụ xét nghiệm: 02923 822 353

Quý khách hàng vui lòng liên hệ:
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Địa chỉ 1: Số 01 Ngô Đức Kế, phường Tân An, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ
+ Điện thoại: 02923 811779 (tư vấn tiêm ngừa)
Địa chỉ 2: Số 400 Nguyễn Văn Cừ Nối Dài, Phường An Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ
+ Điện thoại: 0292 3 825268 (Tư vấn tiêm ngừa)
+ Điện thoại: 02923.813.735 (Tư vấn sức khỏe sinh sản)
+ Điện thoại: 02923.830.676 (Tư vấn HIV/AIDS)
+ Điện thoại: 0903.671489; 0946899189 (Dịch vụ Phun hóa chất diệt khuẩn, côn trùng);
+ Điện thoại: 02923810540 (Dịch vụ Khám sức khỏe nhân viên, công ty);
+ Điện thoại: 02923.822.353 (Dịch vụ xét nghiệm);
+ Điện thoại: 02923818907, 0949474009 (Dịch vụ khám sức khỏe bệnh nghề nghiệp);
+ Điện thoại: 0768231113 (Dịch vụ quan trắc môi trường).
Website: https://cdccantho.vn/
Facebook: https://www.facebook.com/kiemsoatbenhtatcantho/
Cập nhật tình trạng vắc xin: http://vucdc.com/vi/news/vac-xin-dich-vu/
Rất hân hạnh được phục vụ quý khách hàng.

Tổng số điểm của bài viết là: 44 trong 9 đánh giá

Xếp hạng: 4.9 - 9 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

phunhoachat2
Lich Tiem
KSK
SKSS
Quan trắc môi trường
CacdichvuCDC
Tư vấn HIV/AIDS (phải)
BannerPhunHoaChat
Thống kê
  • Đang truy cập43
  • Hôm nay19,986
  • Tháng hiện tại66,525
  • Tổng lượt truy cập13,237,323
serum trị nám
kem trị thâm mụn
xe trà sữa
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây