Bảng giá dịch vụ Xét nghiệm - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ

Thứ hai - 26/04/2021 04:13
Bảng giá dịch vụ Xét nghiệm - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ
Bảng giá dịch vụ Xét nghiệm - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ XÉT NGHIỆM
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TP CẦN THƠ
 

 
1    Xét nghiệm    Glu    -    21500    đồng    Mẫu
2    Xét nghiệm    HbA1c    -    101000    đồng    Mẫu
3    Xét nghiệm    Tri    -    26900    đồng    Mẫu
4    Xét nghiệm    Cho    -    26900    đồng    Mẫu
5    Xét nghiệm    HDL    -    26900    đồng    Mẫu
6    Xét nghiệm    LDL    -    26900    đồng    Mẫu
7    Xét nghiệm    SGOT    -    21500    đồng    Mẫu
8    Xét nghiệm    SGPT    -    21500    đồng    Mẫu
9    Xét nghiệm    Gama GT    -    19200    đồng    Mẫu
10    Xét nghiệm    Creatnin    -    21500    đồng    Mẫu
11    Xét nghiệm    Ure    -    21500    đồng    Mẫu
12    Xét nghiệm    Acid uric    -    21500    đồng    Mẫu
13    Xét nghiệm    Albumin    -    21500    đồng    Mẫu
14    Xét nghiệm    Protein total    -    21500    đồng    Mẫu
15    Xét nghiệm    Bilirubin diret    -    21500    đồng    Mẫu
16    Xét nghiệm    Bilirubin total    -    21500    đồng    Mẫu
17    Xét nghiệm    T3/FT3    -    64600    đồng    Mẫu
18    Xét nghiệm    T4/FT4    -    64600    đồng    Mẫu
19    Xét nghiệm    TSH    -    59200    đồng    Mẫu
20    Xét nghiệm    Calci    -    12900    đồng    Mẫu
21    Xét nghiệm    RF    -    37700    đồng    Mẫu
22    Xét nghiệm    H. Pylori    -    156000    đồng    Mẫu
23    Xét nghiệm    Đo hoạt độ Cholinesterase    -    26900    đồng    Mẫu
24    Xét nghiệm    Ure/Axit Uric/Creatinin niệu    -    16100    đồng    Mẫu
25    Xét nghiệm    Progesteron     -    80800    đồng    Mẫu
26    Xét nghiệm    Etradiol    -    80800    đồng    Mẫu
27    Xét nghiệm    Alpha  F.P (AFP)    -    91600    đồng    Mẫu
28    Xét nghiệm    CEA    -    86200    đồng    Mẫu
29    Xét nghiệm     PSA    -    91600    đồng    Mẫu
30    Xét nghiệm     CA125    -    139000    đồng    Mẫu
31    Xét nghiệm     CA15-3    -    150000    đồng    Mẫu
32    Xét nghiệm     CA19-9    -    139000    đồng    Mẫu
33    Xét nghiệm     CA72-4    -    134000    đồng    Mẫu
34    Xét nghiệm     Phản ứng CRP    -    21500    đồng    Mẫu
35    Xét nghiệm     Beta - HCG    -    86200    đồng    Mẫu
36    Xét nghiệm     CRP định lượng    -    53800    đồng    Mẫu
37    Xét nghiệm     RF    -    37700    đồng    Mẫu
38    Xét nghiệm     Định lượng Ethanol (cồn)    -    32300    đồng    Mẫu
39    Xét nghiệm     Điện giải đồn (Na, K, Cl)    -    29000    đồng    Mẫu
40    Xét nghiệm     HBsAg    -    74700    đồng    Mẫu
41    Xét nghiệm     HBsAg (test nhanh)    -    53600    đồng    Mẫu
42    Xét nghiệm     Anti - HBs    -    71600    đồng    Mẫu
43    Xét nghiệm     HBeAg    -    95500    đồng    Mẫu
44    Xét nghiệm    HBeAg (test nhanh)    -    59700    đồng    Mẫu
45    Xét nghiệm    Anti - HCV     -    119000    đồng    Mẫu
46    Xét nghiệm    Anti - HCV (test nhanh)    -    53600    đồng    Mẫu
47    Xét nghiệm    Thin-PAS    -    564000    đồng    Mẫu
48    Xét nghiệm    HPV Real-time PCR    -    379000    đồng    Mẫu
49    Xét nghiệm    HEV IgM     -    313000    đồng    Mẫu
50    Xét nghiệm    HIV (test nhanh)    -    53600    đồng    Mẫu
51    Xét nghiệm    HIV Ag/Ab (test nhanh)    -    98200    đồng    Mẫu
52    Xét nghiệm    HIV (Khẳng định)    -    175000    đồng    Mẫu
53    Xét nghiệm    Anti-HIV    -    106000    đồng    Mẫu
54    Xét nghiệm    HIV    -    942000    đồng    Mẫu
55    Xét nghiệm    HIV Ag/Ab    -    130000    đồng    Mẫu
56    Xét nghiệm    Đếm số lượng CD3/CD4/CD8    -    395000    đồng    Mẫu
57    Xét nghiệm    Anti HAV (IgG)     -    80000    đồng    Mẫu
58    Xét nghiệm    Anti HAV -IgM     -    106000    đồng    Mẫu
59    Xét nghiệm    Treponema pallidum RPR định tính    -    38200    đồng    Mẫu
60    Xét nghiệm    Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi bằng máy tự động    -    40400    đồng    Mẫu
61    Xét nghiệm    Định nhóm máu hệ ABO    -    39100    đồng    Mẫu
62    Xét nghiệm    Máu lắng    -    23100    đồng    Mẫu
63    Xét nghiệm    Thời gian máu chảy    -    12600    đồng    Mẫu
64    Xét nghiệm    Thời gian máu đông    -    12300    đồng    Mẫu
65    Xét nghiệm    XN chuẩn đoán tế bào học bong    -    0    đồng    
66    Xét nghiệm    Tìm KST sốt rét trong máu     -    36900    đồng    Mẫu
67    Xét nghiệm    ASLO    -    41700    đồng    Mẫu
68    Xét nghiệm    Giun chỉ ấu trùng trong máu nhuộm soi    -    35800    đồng    Mẫu
69    Xét nghiệm    Ký sinh trùng/ Vi nấm soi tươi    -    41700    đồng    Mẫu
70    Xét nghiệm    Sán dải chó     -    150000    đồng    Mẫu
71    Xét nghiệm    Giun đũa chó     -    150000    đồng    Mẫu
72    Xét nghiệm    Giun lươn     -    150000    đồng    Mẫu
73    Xét nghiệm    Sán lá gan     -    150000    đồng    Mẫu
74    Xét nghiệm    Amip     -    150000    đồng    Mẫu
75    Xét nghiệm    Ấu trùng sán dải    -    150000    đồng    Mẫu
76    Xét nghiệm    Toxoplasma IgG    -    119000    đồng    Mẫu
77    Xét nghiệm    XN rau sống tìm trứng giun    -    20000    đồng    Mẫu
78    Xét nghiệm    Toxoplasma IgM     -    119000    đồng    Mẫu
79    Xét nghiệm    Dengue IgG    -    154000    đồng    Mẫu
80    Xét nghiệm    Dengue IgM    -    154000    đồng    Mẫu
81    Xét nghiệm    Dengue NS1Ag/IgM-IgG     -    130000    đồng    Mẫu
82    Xét nghiệm    Chlamydia     -    71600    đồng    Mẫu
83    Xét nghiệm    Vi khuẩn nuôi cấy định danh    -    80000    đồng    Mẫu
84    Xét nghiệm    Vi khuẩn nhuộm soi     -    68000    đồng    Mẫu
85    Xét nghiệm    PP tập trung KST    -    15000    đồng    Mẫu
86    Xét nghiệm     Ca++ máu     -    16100    đồng    Mẫu
87    Xét nghiệm    Calci     -    12900    đồng    Mẫu
88    Xét nghiệm    Calci niệu    -    24600    đồng    Mẫu
89    Xét nghiệm    Protein niệu/đường niệu định lượng    -    13900    đồng    Mẫu
90    Xét nghiệm    Tổng phân tích nươc tiểu    -    27400    đồng    Mẫu
91    Xét nghiệm    XN sàng lọc và định tính 5 loại ma túy    -    683000    đồng    Mẫu
92    Xét nghiệm    Amphetamin (định tính)    -    43100    đồng    Mẫu
93    Xét nghiệm     Marijuana định tính, Methamphetamin     -    43100    đồng    Mẫu
94    Xét nghiệm    Anti - HBs (test nhanh)    -    53600    đồng    Mẫu
95    Xét nghiệm    Anti HEV(IgM)    -    80000    đồng    Mẫu
96    Xét nghiệm    Heroin/Mophine Test    -    43100    đồng    Mẫu
97    Xét nghiệm    Pb/blood (chì/máu)    -    250000    đồng    Lượt
98    Xét nghiệm PCR Covid 19    Xét nghiệm vi khuẩn/virus/vi nấm/ ký sinh trùng test nhanh    -    238000    đồng    Mẫu
99    Xét nghiệm PCR Covid 19    Xét nghiệm vi khuẩn/virus/ vi nấm/ ký sinh trùng Real-time PCR    -    734000    đồng    Mẫu

 

Điện thoại tư vấn dịch vụ xét nghiệm: 02923 822 353

Quý khách hàng vui lòng liên hệ:
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Địa chỉ 1: Số 01 Ngô Đức Kế, phường Tân An, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ
+ Điện thoại: 02923 811779 (tư vấn tiêm ngừa)
Địa chỉ 2: Số 400 Nguyễn Văn Cừ Nối Dài, Phường An Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ
+ Điện thoại: 0292 3 825268 (Tư vấn tiêm ngừa)
+ Điện thoại: 02923.813.735 (Tư vấn sức khỏe sinh sản)
+ Điện thoại: 02923.830.676 (Tư vấn HIV/AIDS)
+ Điện thoại: 0903.671489; 0946899189 (Dịch vụ Phun hóa chất diệt khuẩn, côn trùng);
+ Điện thoại: 02923810540 (Dịch vụ Khám sức khỏe nhân viên, công ty);
+ Điện thoại: 02923.822.353 (Dịch vụ xét nghiệm);
+ Điện thoại: 02923818907, 0949474009 (Dịch vụ khám sức khỏe bệnh nghề nghiệp);
+ Điện thoại: 0768231113 (Dịch vụ quan trắc môi trường).
Website: https://cdccantho.vn/
Facebook: https://www.facebook.com/kiemsoatbenhtatcantho/
Cập nhật tình trạng vắc xin: http://vucdc.com/vi/news/vac-xin-dich-vu/
Rất hân hạnh được phục vụ quý khách hàng.

Tổng số điểm của bài viết là: 44 trong 9 đánh giá

Xếp hạng: 4.9 - 9 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

phunhoachat2
Siêu_âm
Lich Tiem
KSK
SKSS
CacdichvuCDC
Tư vấn HIV/AIDS (phải)
Bảng giá vắc xin
BannerPhunHoaChat
Tin mới
Thống kê
  • Đang truy cập30
  • Hôm nay17,189
  • Tháng hiện tại389,994
  • Tổng lượt truy cập21,514,618
Slide web CDC 1 2023 1
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây